เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (23 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพะเยา พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา พัฒนากรประจำตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 165

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม