เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานฯ (28 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (เขตตรวจราชการที่ 16) สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 298

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม