เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพิจารณาให้ความความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย (16 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาให้ความความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัยลุกไหม้พื้นที่การเกษตร ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหาย จำนวน 1 หลัง และสวนลำไย จำนวน 12 ไร่ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ โดยมี นายสายเปลี่ยน งามเมือง และนายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 193

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม