เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (1 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.ทต.บ้านต๊ำ) เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 107

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม