เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เปิดจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (11 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.ทต.บ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้บูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ประจำตำบล รพ.สต. อปพร. อสม. จนท.ตำรวจตู้ยาม และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ประจำตำบลบ้านต๊ำได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ สี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และขอขอบคุณบริษัท นิ่มลิสซิ่ง จำกัด สาขาบ้านต๊ำ ที่สนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 197

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม