เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมในโครงการ "อบจ.พะเยา เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2" 2566 (23 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อสม. ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "อบจ.พะเยา เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอัครา พรมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 266

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม