เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ขอประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กกต.เห็นชอบร่างประกาศ กกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (25 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

????เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กกต.เห็นชอบร่างประกาศ กกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 178

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม