เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สดช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล (21 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ส.ต.อ.สง่า เตชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ และผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล ร่วมต้อนรับ นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 162

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม