เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ2/2566 (9 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 146

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม