เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจติดตามความคืบหน้าและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (13 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง น.ส.สายสุณีย์ ชัยรัตน์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ และนางภารดี ฟูเฟื่อง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน เข้ารับการตรวจติดตามความคืบหน้าและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 โดย นายชินกร ดีสุยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธานตรวจติดตามฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าจำปี ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 282

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม