เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ 1/65 (8 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนาของตำบลบ้านต๊ำ พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 466

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม