เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2566 (7 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 361

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม