เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2566 (7 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 314

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม