เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ชุมชนต้นแบบเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (8 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อการมีงานทำ มีรายได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 ชุมชนต้นแบบเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หลักสูตร การส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ (12 ชั่วโมง) จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 180

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม