เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน (21 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาแนวทางและการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อดำเนินตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ สามารถนำไปจัดทำแผนงานโครงการสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 397

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม