เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สำรวจปริมาณน้ำหลาก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 (13 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำหลาก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ ณ ลำน้ำแม่ต๊ำ หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีต้นไม้กีดขวางทางน้ำ และดินทรุดตัวลง โดยได้เร่งดำเนินการนำต้นไม้ที่กีดขวางทางน้ำออกโดยด่วน เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 186

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม