เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมขับเคลื่อนการขยายเขตการให้บริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ (20 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการขยายเขตการให้บริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณวัดน้ำตกจำปาทอง และพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณโดยรอบวัด ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดน้ำตกจำปาทอง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้อำนวยการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง หัวหน้าศูนย์ป่าไม้พะเยา กำนันตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนตำบลบ้านต๊ำที่มีพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณโดยรอบวัด โดย ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 99

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม