เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (5 พ.ย. 2564)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 694