เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านต๊ำกลาง-บ้านต๊ำใน หมู่ 8,9 (โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 2 ช่วง (14 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 106

ภาพกิจกรรมรวม