เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเครื่อบที่(ชนิดลากจูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ (14 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 189

ภาพกิจกรรมรวม