เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ (14 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอเชิญชวนชาวตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยจะมีการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันเปตอง , แข่งขันวิ่งประชาชนและเยาวชน , การแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้องที่ (ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ) กับท้องถิ่น (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น เตะปี๊บ , ตีกอล์ฟ , กินวิบาก , วิ่งตียาง , วิ่งซุปเปอร์แมน , วิ่งลิงอุ้มแตง และวิ่งกระสอบ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 253