เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 (6 ม.ค. 2566)