เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสายน้ำตกจำปาทอง (21 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ดล.6 (จำปาทอง) อบจ.พะเยา และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสายน้ำตกจำปาทอง โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ และพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดน้ำตกจำปาทอง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 2 ข้างทาง ถนนสายน้ำตกจำปาทอง ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดน้ำตกจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 378

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม