เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนสิงหาคม 2565 (8 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งเวลาปฏิบัติงานของส่วนราชการ ผลการตรวจ ITA และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 458

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม