เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค ครั้งที่ 3 เพื่อหาแนวทางการป้องกันและใช้มาตรการหมู่บ้าน (7 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค ครั้งที่ 3 เพื่อหาแนวทางการป้องกันและใช้มาตรการหมู่บ้าน เพื่อระงับและป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมมอบชุดตรวจ ATK ให้กับ รพสต. บ้านต๊ำ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ณ. บริเวณ นอกห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 807

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม