เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนพิการ (27 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้แทน ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับคนพิการตำบลบ้านต๊ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 422

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม