เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2567 (15 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมประชุมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งรายละเอียดงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้พิการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 84

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม