เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการ“บ้านต๊ำ”ร่วมใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด ในพระราชประสงค์ (11 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้านต๊ำ” ร่วมใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพา ยาเสพติด ในพระราชประสงค์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อสม. และชาวบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 161

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม