เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ “กิจกรรมผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบไม้” (7 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ “กิจกรรมผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบไม้” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มอาชีพและประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 486

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม