เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการรณรงค์คัดกรองสุขภาพเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ (24 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองสุขภาพเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ โดยมี อสม.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 413

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม