เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยครอบครัวที่ยากไร้ (25 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภาณุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ น.ส.ทัศนี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นายวาทิต ฟักแก้ว นิติกร ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครอบครัวที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 536

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม