เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมปรึกษาหารือแนวเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (10 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายอานนท์ ธุระ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายกิตติ เทพสืบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ร่วมกับ นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ปืม ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 627

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม