เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับนักพัฒนาชุมชนคนใหม่ (2 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นางสาววารุณี กิจศรีพร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รับโอนย้ายจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี สจ.บุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 และนางเทียนจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 634

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม