เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 1 (25 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับ นายทนงเกียรติ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 621

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม