เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ต.บ้านต๊ำ (29 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2565 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ และ อปพร.ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ในการนี้ นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านต๊ำ ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม พร้อมให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูลประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประจำตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และฝึกภาคปฏิบัติ การดับไฟป่า การทำแนวกั้นไฟป่า ณ ป่าบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 514

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม