เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับเด็กยากจนอาศัยอยู่คนเดียว หมู่ที่ 5 (5 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ดำเนินการช่วยเหลือด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยเร่งด่วน ให้กับเด็กนักเรียนหญิงที่อาศัยอยู่คนเดียวในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการศึกษา ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 221

ภาพกิจกรรมรวม