เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบเคสสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ (21 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเคสสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 20 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 635

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม