เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 (12 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 เข้าร่วมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 193

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม