เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (30 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 10,000 บาท เพื่อให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และได้สนับสนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการงานต่างๆ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 480

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม