เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2564 (28 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 5549/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนาของตำบลบ้านต๊ำ พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 453

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม