เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 (9 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 47

ภาพกิจกรรมรวม