เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนประชาขนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากมูลวัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา (29 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และนายวาทิต ฟักแก้ว นิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนประชาขนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากมูลวัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. เบื้องต้นได้แนะนำแก้ไขปัญหาโดยการใช้ EM ล้าง และราดปูนขาวเพื่อดับกลิ่น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 753

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม