เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (31 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.50 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบครึ่งปีแรก เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจกระทรวงฯ ได้ให้ข้อแนะนำการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดยมีหน่วยงาน สถิติจังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ไปรษณีย์พะเยา และสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา ร่วมให้คำแนะนำ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 91

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม