เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จิตอาสาพัฒนาป่าสุสานบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 (24 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป่าสุสานบ้านต๊ำน้ำล้อม ร่วมกับ นายอัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ปลัดประจำตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ณ ป่าสุสานบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 126

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม