เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนตุลาคม 2565 (10 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนตุลาคม 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งแนวทางและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน และภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการต่างๆของอำเภอและจังหวัด ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 347

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม