เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (20 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยมีวาระการประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (ทุกวันจันทร์) การเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการลงพื้นที่ของงานสาธารณสุขชุมชนในการจัดฝึกอบรม “เตาเผาขยะ”

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 92

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม