เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จิตอาสาทาสีสะพาน ม.6,12เฉลิมพระเกียรติ (16 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการสานพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านต๊ำ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมกัน ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ถางหญ้า และทาสีสะพาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อความสะอาด สวยงาม และความปลอดภัย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 187

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม