เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเพ (7 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จังหวัดระยอง ที่มาศึกษาดูงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term care : LCT) โดยมี นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ และอสม.ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 122

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม