เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (20 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดย นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำที่ผ่านมา การแจ้งยอดสมาชิกปีที่ 16 และการอุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี กำนันตำบลบ้านต๊ำ และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 125

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม