เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 (17 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนางจุราภรณ์ ศรีวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ณ วิทยาลัยฮอมผญ๋า วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 141

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม